Selvbetjening


Klik her for at bestille tid, fornye medicin, skrive til lægen:

Kontakt Klinikken


Lægernes telefontid


08:00 - 09:00

10


Anmodning om akuttid eller sygebesøg


08:00 - 09:00


Receptfornyelse og tidsbestilling


09:00 - 11:00
og
12:00 - 14:00


Lægevagt og Skadestuen


Tlf.: 70 11 07 07

Aktuelt


På baggrund af ekstraordinær høj aktivitet i almen praksis i år, ser hele landets praktiserende læge ud til at komme til at overskride den årlige økonomiske ramme aftalt med regionerne.


Der kan derfor forekomme ventetid på visse rutineprægede sundhedsydelser.

Lukkedage

Påskelukket


Klinikken holder lukket følgende datoer:


25.03.24

26.03.24

27.03.24


Ved akut opstået sygdom kontakt


Lægerne Victoria

Helgolandsgade 6

6400 Sønderborg

tlf: 74423355

Prisen stiger på kørekortsattest
Fra 1. oktober 2023 stiger prisen på udfærdigelsen af lægeerklæringen til kørekort til


kr. 600,-


Kørekortsattest

Fra 1. april 2022 bliver kørekortattesten digital. 


Det vil sige, at før du bestiller tid ved lægen skal du via nedstående link starte ansøgningen


http://selvbetjening.egki.dk/540/LA900_000


Ved spørgsmål kontakt klinikken

unsplash