Corona/Covid19


Alle personer på 85 år og derover vil modtage deres invitation til vaccination, inden programmet starter i midten af september.


Fra midten af september vil alle mellem 50 år og 85 år blive inviteret. De digitale invitationer sendes ud over flere dage, fordi de af tekniske årsager ikke kan sendes på én gang. De ældste vil få invitationen først. Når man har modtaget sin invitation, kan man bestille tid til vaccination i god tid inden, programmet starter den 1. oktober.


Hvis du er under 50 år, vil du ikke modtage en invitation. Du kan dog stadig blive vaccineret, hvis har en sygdom eller tilstand, der gør at du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19 eller i dit arbejde har tæt kontakt med personer, der er i øget risiko for et alvorligt forløb.


Hvem er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19?


Alder er den altoverskyggende selvstændige risikofaktor for et alvorligt forløb med covid-19. Men udover stigende alder kan nogle personer under 50 år ved visse sygdomme og tilstande have en øget risiko for at blive alvorligt syge af covid-19.
Sundhedsstyrelsen har gennemgået evidensen og har på den baggrund udformet en liste over, hvilke sygdomme og tilstande, der er omfattet: • Kronisk lungesygdom eller påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • Hjerte- og karsygdom (undtaget velreguleret forhøjet blodtryk)
 • Diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
 • Medfødt eller erhvervet immundefekt, inkl. organ- eller stamcelletransplantation
 • Kronisk nyre- eller leversygdom
 • Andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at covid-19 udgør en alvorlig   sundhedsrisiko
 • Svær overvægt (BMI over 35)
 • I behandling for kræftsygdom
 • Svære mave-tarm-lidelser med påvirket almentilstand og betydelig nedsat ernæringstilstand
 • Alvorlige neurologiske sygdomme
 • Alvorlige reumatologiske sygdomme
 • Svær psykisk sygdom og /eller svært misbrug
 • Downs syndrom
 • Gravide (uanset trimester)


Derudover anbefales personer, der bor i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, også vaccination mod covid-19