Influenza


Ifølge Bekendtgørelsen om gratis vaccination har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination: 


 • Personer der er fyldt 65 år senest den 15. januar 2023
 • FørtidspensionisterKronisk syge med følgende lidelser, efter en lægelig vurdering:
   Kroniske lungesygdomme
   Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
   Diabetes 1 eller 2
   Medfødt eller erhvervet immundefekt
   Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
   Kronisk lever- og nyresvigt
   Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
 • Personer i samme husstand som børn i øget risiko for alvorlig influenza.
 • Svært overvægtige (vejledende BMI > 35) efter lægelig vurdering
 • Alle gravide i 2. eller 3. trimester
 • Husstandskontakter til personer med medfødt eller erhvervet immundefekt kan efter lægelig vurdering tilbydes vaccination. Ved husstandskontakter forstås medlemmer af husstanden samt personer med lignende tæt kontakt.
 • Børn, der er fyldt 2 år, og som ikke er fyldt 7 år, på tidspunkt for 1. vaccination. Børn, der har påbegyndt vaccination senest 15. januar 2022, men mangler 2. vaccination eller efter 1. vaccination er fyldt 7 år, kan færdigvaccineres inden 1. marts 2023.

         Børn som tidligere har modtaget mindst én influenzavaccine, uanset type, skal kun have én vaccine i denne

         sæson.

 • Personale i sundheds- og plejesektoren, der har opgave med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza, herunder:
  Læger, Sygeplejersker, Farmaceuter, Kiropraktorer, Tandlæger, Afspændingspædagoger, Bandagister, Bioanalytikere, Ergoterapeuter, Fysioterapeuter, Jordemødre, Kliniske diætister, Optometrister, Radiografer, Audiologiassistenter, Farmakonomer, Fodterapeuter, Neurofysiologiassistenter, Tandklinikassistenter, Tandplejere, Tandteknikere, Beskæftigelsesvejledere, Plejere, Plejehjemsassistenter, Social- og sundhedsassistenter, Social- og sundhedshjælpere, Psykologer, Lægesekretærer, Sundhedsservicesekretærer, Portører, Paramedicinere, Ambulancebehandlere, Ambulanceførere


         - studerende, elever, ufaglærte, m.v., der varetager funktioner svarende til de ovenover angivne professioner,

         og som har opgaver med pleje, omsorg og behandling af borgere, der er i særlig risiko for alvorligt forløb med             influenza.