Pneumokok


Alle personer, der er fyldt 65 år senest den 15. januar 2023

Beboere på plejehjem, nogle plejeboligbebyggelser og nogle botilbud


Personer, som har en kronisk lidelse, herunder:

 • manglende eller dysfunktion af milten
 • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • medfødt eller erhvervet immundefekt
 • liquorlækage
 • tidligere invasiv pneumokoksygdom
 • Cochlear implantation
 • udført stamcelletransplantation
 • udført organtransplantation
 • diabetes mellitus
 • kronisk hjertesygdom
 • kronisk lungesygdom
 • kronisk nyresygdom
 • kronisk leversygdom


Personer under 18 år med:

 • cyanotiske hjertesygdomme
 • hjerteinsufficiens
 • palliativ operation for hjertesygdom
 • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
 • kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose)
 • hypodynamisk respirationsinsufficiens
 • nefrotisk syndrom
 • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCIDPersoner med andre alvorlige sygdomme, hvor vedkommende ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom